Expertiserapport
Wij zijn een erkend bedrijf voor het opstellen van expertiserapportages. Heeft u schade geleden aan uw auto? dan komt u bij ons en gaan wij vaststellen wat de (vermoedelijke) schadeoorzaak is. Vervolgens kijken we wat het schadebedrag is en tot slot gaan we over tot het controleren van het verzekerd bedrag. Aan de hand van deze gegevens wordt een voorlopig expertiserapport opgesteld. In dit rapport, dat naar uw verzekeraar wordt gestuurd, staan in het kort de schadeoorzaak en de schadetoedracht omschreven. Ook wordt er een prognose van het schadebedrag opgegeven. Als het schadebedrag is vastgesteld, wordt het definitieve expertiserapport opgemaakt waarbij de schadebedragen duidelijk gespecificeerd worden weergegeven en eventuele herstelnota’s worden bijgevoegd. De polisdekking wordt niet door de expert beoordeeld; dit gebeurt door de schadebehandelaar bij uw verzekeraar. Aan de hand van het expertiserapport wordt bekeken of het schade-evenement conform de polisvoorwaarden gedekt is

DSC_0100